تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شهری

یکی از پیشرفته‌ترین شکل تبلیغات محیطی ، تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شهری به شمار می‌رود. ورود اتوبوس‌ها به عرصه رسانه‌های تبلیغاتی تحولی بود که بسیاری از کارشناسان حوزه تبلیغات را به اجرای طرح‌های گرافیکی خلاق برای آگهی‌ها واداشت. این رسانه مانند رسانه‌های دیگر نبود و امکان داشت طرح تبلیغاتی را در یک روز میلیون‌ها […]

مزایده تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شهری فلاورجان

مزایده گزار: سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های شهرستان فلاورجان  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: اصفهان ، – شرح آگهی مزایده سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های شهرستان فلاورجان در نظر دارد تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های بخش خصوصی را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله به متقاضیان واجد شرایط […]

مزایده تبلیغات بدنه اتوبوس شهری در فلاورجان اصفهان

مزایده گزار: سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های شهرستان فلاورجان  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ شماره آگهی: نوبت اول آدرس: اصفهان، – شرح آگهی آگهی مزایده سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های شهرستان فلاورجان در نظر دارد تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های بخش خصوصی را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله به متقاضیان واجد […]