فرهنگ استفاده از دوچرخه بر روی تابلوهای تبلیغاتی اصفهان

کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان تابلوهای تبلیغات شهری اصفهان را از نیمه دوم مرداد ماه سال جاری به موضوع “استفاده از دوچرخه” ‏اختصاص داد . دوچرخه سواری یکی از ورزش هایی است که دسترسی ‏به آن آسان بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده ممتد از خودرو باشد، ضمن اینکه استفاده از دوچرخه موجب کاهش […]

بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوع “صبر و کنترل خشم” در اصفهان

یکی از آثار بارز روزه داری در ماه مبارک رمضان کنترل خشم و صبر و شکیبایی است . انسان در این ماه با جلوگیری از انجام گناه و خوردن و آشامیدن ، صبر و شکیبایی را تمرین می‌کند و روزه داری از این طریق باعث تصفیه روحی و روانی انسان می‌شود. بر این اساس همزمان با […]

اختصاص تبلیغات شهری اصفهان به موضوع “عابر پیاده”

عبور از خط عابر پیاده یکی از نکات بسیار حائز اهمیتی است که هر ساله عده بسیاری از افراد به دلیل عدم توجه به آن و بی دقتی در هنگام عبور از خیابان دچار سوانح دلخراشی می شوند که گاهی منجر به مرگ و گاهی منجر به نقص عضو افراد تا آخر عمر می گردد […]