تبلیغات محیطی در اصفهان

شهر اصفهان مرکز استان اصفهان و سومین شهر پهناور و پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد است . این شهر در سال ۲۰۰۶ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان انتخاب شد . شهر اصفهان به دلیل داشتن معماری زیبای اسلامی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پل‌های سرپوشیده، کاخ‌ها، مسجدها و مناره‌های منحصر به فرد سبب شده‌ است که در […]

تابلوهای تبلیغاتی مسیر ورودی شهر اصفهان

ورودی های شهر اصفهان از هر چهار جهت به گونه ای است که موقعیت مطلوبی برای انجام تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد تبلیغاتی در حاشیه جاده اصفهان را فراهم کرده است . تابلوهای تبلیغاتی مسیر ورودی شهر اصفهان به دلیل عبور و مرور فراوانی که توسط گردشگران در این مسیرها صورت می گیرد دارای بازدهی مطلوبی […]

اکران فاز جدید بیلبوردهای پوشاک سالیان در اصفهان

فاز جدید بیلبوردهای تبلیغاتی پوشاک سالیان در اصفهان توسط مجموعه اصفهان بیلبورد نصب و اجرا گردید . ۱ – بیلبورد تبلیغاتی دروازه شیراز – نمای روز – اصفهان ۲ – بیلبورد تبلیغاتی دروازه شیراز – نمای روز – اصفهان ۳ – بیلبورد تبلیغاتی دروازه شیراز – نمای شب – اصفهان ۴ – بیلبورد تبلیغاتی پل فلزی […]