تابلوی تبلیغاتی پل ابوذر در اصفهان

 

کد: esf 312-117
نام بیلبورد: بیلبورد پل ابوذر
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۳ × ۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: زاینده رود , پل ابوذر , نبش ضلع جنوب شرقی( نبش توحید)

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،