بیلبورد تبلیغاتی چهارراه فرایبورگ اصفهان

 

کد: Esf 21-191
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه فرایبورگ
ابعاد: ۲۴ متر مربع (۳ × ۸)
تیپ: عمودی
جهت دید: غرب به شرق
شهر: اصفهان
آدرس: اصفهان ، چهارراه فرایبورگ

، ، ، ، ، ،