بیلبورد تبلیغاتی چهارراه توحید اصفهان

 

کد: Esf ۱۳۸
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه توحید
ابعاد: ۳۶ متر مربع (۴ × ۹)
تیپ: عمودی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: اصفهان ، چهارراه توحید ، مقابل بیت العباس

، ، ، ، ،