بیلبورد میدان بزرگمهر اصفهان

 

کد: esf 312-106
نام بیلبورد: بیلبورد میدان بزرگمهر
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۳ × ۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: زاینده رود , میدان بزرگمهر ، ضلع شمال غربی تابلو ۲

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،