بیلبورد میدان امام حسین در اصفهان

 

کد: esf 312-101
نام بیلبورد: بیلبورد میدان امام حسین
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۳ × ۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: میدان امام حسین (دروازه دولت)

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،