بیلبورد تبلیغاتی جنوب پل وحید در اصفهان

 

کد: Esf ۱۵۰
نام بیلبورد: بیلبورد جنوب پل وحید
ابعاد: ۳۶ متر مربع (۴ × ۹)
تیپ: عمودی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: جنوب پل وحید

، ، ، ، ، ، ،