بیلبورد تبلیغاتی چهار راه شیخ صدوق اصفهان

کد: esf 312-121
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه شیخ صدوق
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۳ × ۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: چهارراه شیخ صدوق , ضلع شمال شرقی

، ، ، ، ، ، ، ، ، ،