بیلبورد تبلیغاتی چهارراه هشت بهشت اصفهان

 

کد: Esf ۱۵۴
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه هشت بهشت
ابعاد: ۳۶ متر مربع (۹ × ۴)
تیپ:  عمودی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: چهارراه هشت بهشت

، ، ، ، ، ، ،