بیلبورد تبلیغاتی چهارراه علامه امینی اصفهان

 

کد: Esf ۱۴۴
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه علامه امینی
ابعاد: ۱۵ متر مربع (۳ × ۵)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: چهارراه علامه امینی

، ، ، ، ، ، ،