بیلبورد تبلیغاتی پل فردوسی اصفهان

کد: esf 312-112
نام بیلبورد: بیلبورد پل فردوسی
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۳ × ۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: زاینده رود , پل فردوسی ، ضلع جنوب شرقی ، نبش شیخ صدوق ، تابلو ۲


، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،