بیلبورد تبلیغاتی پل ابوذر اصفهان

کد: esf 312-131
نام بیلبورد: بیلبورد پل ابوذر
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴ × ۹ )
تیپ:  افقی
جهت دید: تمام جهت ها
شهر: اصفهان
آدرس: زاینده رود , پل ابوذر ضلع شمال غربی (وجه سوم)

 


، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،