بیلبورد تبلیغاتی میدان امام حسین ( دروازه دولت ) اصفهان

 

کد:  A
نام بیلبورد: میدان امام حسین ( دروازه دولت)
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۵×۳)
تیپ:  افقی
جهت دید:  ….
شهر: اصفهان
آدرس: میدان امام حسین ( دروازه دولت)

 


، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،