بیلبورد تبلیغاتی میدان آزادی اصفهان

کد: esf 312-124
نام بیلبورد: بیلبورد میدان آزادی
ابعاد: ۴۸ متر مربع ( ۴ × ۱۲ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: میدان آزادی , ضلع شمال غربی

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،