بیلبورد تبلیغاتی سه راه حکیم نظامی در اصفهان

 

کد: Esf ۱۵۱
نام بیلبورد: بیلبورد سه راه حکیم نظامی
ابعاد: ۱۵ متر مربع (۳ × ۵)
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه

، ، ، ، ، ،