بیلبورد تبلیغاتی چهارراه تختی اصفهان

کد: esf 312-107
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه تختی
ابعاد: ۱۵ متر مربع ( ۳ × ۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: چهارراه تختی , خروجی چهارباغ پایین به سمت مسجد سید


، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،